EKA EĞİTİM VİZYON & MİSYON

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

EKA EĞİTİM olarak öğrencilerimize;  ilgileri, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda rehberlik ederek hedeflerini belirlemelerinde ve bu hedeflere ulaşmalarında yardımcı olmaktır.

Bu amaçla EKA EĞİTİM ETÜT MERKEZİ ;  uzman, tecrübeli, araştıran ve kendini yenileyen öğretim kadrosunun hazırladığı özgün testler,bunun anında izledikleri güncel kaynaklar ile çağdaş eğitim anlayışını birleştirerek  eğitim kalitesini artırmakta, öğrencilerimizin iyi bir lise iyi bir üniversite ve iyi bir iş imkanı için kaliteli bir eğitim almalarını hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ
Toplumların mutlululuğunu sağlamanın demokratik bir toplum yaratmanın ancak kendi bireylerimizle sağlanabileceğine; bu nedenle toplum için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanmaktayız.

Her gencin özgür ve çok yönlü tarafını dikkate alarak; kendilerini keşfedebilecekleri, becerilerini ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, eğlenceli ve rahat bir öğrenme ortamı hazırlamaktayız.

EKA EĞİTİM ETÜT MERKEZİ deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla;geleceğe yönelik hedefleri olan, düşünen , araştıran , başarılı , topluma yararlı bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.