EKA EĞİTİM DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz

  • EKA EĞİTİM ETÜT MERKEZİ OLARAK DEĞERLERİMİZ;
  • Başta öğrenciler olmak üzere, paydaşlardan birey olmanın değerini ve saygısını hiçbir şekilde esirgememek.
  • Şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulu adil bir yönetim anlayışı içinde olmak. Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemek.
  • Büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak. Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkmak. Ulusal değerleri koruma ve sahiplenmede duyarlı ve öncü olmak.
  • Türkçe’yi sevmek, korumak ve dilimizin doğru kullanılmasına özen göstermek.
  • Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı yaşam biçimi olarak kabul etmek. Toplumsal işleyişteki yanlışları görmek ve çözüm üretmek.
  • Toplumsal kurallara uymak ve toplumsallaşmayı özendirmek.
  • İnsani ihtiyaç ve zorunlulukları gözeterek tüm canlıların yaşam hakkını savunmak. Okula, çevreye ve insanlığa ait bütün eşyaları ve kaynakları özenle kullanmak.
  • Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten asla ödün vermemek. Kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda bile adil ve dürüst davranmak.